Wyważanie

Wyważanie dynamiczne maszyn bez ich demontażu. 

Drgania maszyn wirujących w związku ze zużyciem/uszkodzeniem/erozją rotorów i elementów wchodzących w skład rotora, mogą się nasilać w czasie ponieważ generowane są przez niewyważenie czyli mimośrodowość masy wirującej względem osi jej obrotu. Podobne objawy daje skrzywienia końcówki wału masy wirującej (mimośród osi obrotu i środka ciężkości wirnika), utrata geometrii wirnika w wyniku urwania się masy, ubytków wywołanych procesem produkcyjnym itp.

Niewyważenie jest procesem odwracalnym poprzez proces wyważania czyli dokładania (lub ujmowania) masy do powierzchni wirnika.

Motormonitor świadczy usługi wyważenia dynamicznego maszyn w łożyskach własnych, w warunkach eksploatacyjnych na miejscu pracy. Proces nie wymaga kosztownego i czasochłonnego demontażu wirnika/rotora.

Posiadamy system mocowania odważników korekcyjnych, nie wymagający asysty uprawnionego spawacza, eliminujący niebezpieczeństwo ppoż, podczas ich montażu do konstrukcji rotora.

Branże

Wszystkie gałęzie przemysłu:

- Wyważanie wentylatorów nawiewu i wyciągu o dowolnej wielkości i mocy, młynów, rozdrabniaczy, zagęszczarek, rolek i wałów, kompresorów znajdujących się w strefach wybuchowych

Sprzęt pomiarowy