Geometria przemysłowa

Geometria przemysłowa (geodezja) – Precyzyjne pomiary przestrzenne (3D) konstrukcji i części maszyn. W branżach, w których występuje wysoka prędkość liniowa produkcji (pow. 100 m/min) lub produkowany wyrób cechuje się wysoką precyzją wykonania, wymaganym jest precyzyjne i dokładne wzajemne ustawienie części i zespołów roboczych maszyny. Nieprawidłowe ustawienie części i zespołów roboczych mających bezpośredni wpływ na proces produkcji znacznie wpływa na końcową jakość wyrobu oraz przyspieszone zużycie materiałów eksploatacyjnych i części maszyny. 

Motormonitor wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu rynku, posiadając wiedzę techniczną i sprzęt pomiarowy, pozwalający na ustawienie części, zespołów roboczych maszyn z dokładnością do ± 0,05mm/m. Ponad 30 letnie doświadczenie w branży pozwala nie tylko na podanie suchych danych o położeniu zmierzonego obiektu w przestrzeni, ale przede wszystkim na postawienie prawidłowej diagnozy o źródle problemu związanego z zauważonymi nieprawidłowościami w procesie produkcji oraz wytypowaniu i korekcie położenia elementów/zespołów mających największy wpływ na problem. 

Używany przez nas sprzęt pozwala na najdokładniejszy pomiar położenia bez wymogu utrzymywania stałej temperatury, wilgotności i ciśnienia na podczas pomiarów na obiekcie. Pomiary przestrzenne pozwalają szybko i jednoznacznie określić położenie elementów w przestrzeni hali o długości nawet 1000m.

Branże

Przemysł papierniczy, drzewny, przetwórczy folii i papierów powlekanych:

- Wyznaczenie osi centralnej maszyny, linii pomocniczych przed budową maszyny
- Nadzór geodezyjny podczas budowy, relokacji, modernizacji maszyn papierniczych i przetwórstwa papieru
- Kontrola i regulacja części maszyn papierniczych takich jak walce, suszniki, cylindry, prasy, wlewy
- Regulacja ustawienia stołów sitowych
- Regulacja położenia listwy wlewu

Przemysł morski:

- Kontrola położenia ułożyskowanych linii wałów w przestrzeni

Maszyny transportu bliskiego:

- Ponowna rektyfikacja torów jezdnych suwnic, żurawi wraz z odniesieniem do wymogów norm przedmiotowych
- Pomiary geometryczne dźwigarów, mostów suwnic, żurawi wraz z odniesieniem do wymogów norm przedmiotowych (na potrzeby przeglądu specjalnego).

Sprzęt pomiarowy

Zrobotyzowane tachimetry laserowe o dokładności pomiaru kąta 0,5” (±0,002mm/m). Przyrządy pozwalają na precyzyjne określenie wymiarów w układzie współrzędnych XYZ lub odchyłek położenia osi, powierzchni, elementów zespołów lub ciągów maszyn i urządzeń z dokładnością do +/-0,05 mm/10m.

Zaufali nam

Przemysł papierniczy:

Valmet Technologies and Services S.A. (dawniej PMPoland S. A.)

Hergen Paper Machinery

Schumacher Packaging S. A.

Mondi Świecie Sp. z o.o.

ICT zakład w Kostrzynie nad Odrą

Arctic Paper zakład w Kostrzynie nad Odrą

Smurfitt Kappa oddział w Drezdenku

Stora Enso w Ostrołęce

International Paper w Kwidzynie

Metsa Tissue w Krapkowicach

TOP w Tychach,

Lamix w Witnicy,

APIS w Chodeczy i Szczecinie

Jack-Pol w Oławie

… oraz wielu więcej.

 

 

Przemysł przetwórczy drewna:

IKEA Polska Zakład Produkcyjny w Orlej

Padma Sp. z o. o. Sp. k.

Przemysł przetwórczy folii, papierów powlekanych:

Ergis S.A. Oddział w Wąbrzeźnie

Pasaco Sp. z o. o. Papiery Powlekane 

Gemipap Sp. z o. o.

Interprint Polska Sp. z o. o.

Przemysł morski:

Gdańska Stocznia Remontowa S.A

AHB Service, BSS …

Maszyny transportu bliskiego:

Plasticon Poland S. A.

Unia Machines Sp. z o. o.

Remsod Sp. z o. o.

SkrawMech w Bydgoszczy

CNIM Wielka Brytania

Rozwiń