Termowizja

Ta nowoczesna, bezkontaktowa metoda pomiaru rozkładu temperatur stosowana jest przez naszych specjalistów jako metoda diagnostyczna, samodzielna lub w połączeniu z wibroakustyką, wszędzie tam, gdzie:

 • występują problemy ze współpracą elementów współpracujących (koła zębate, łożyska, pasy …),
 • nie występuje prawidłowe odprowadzenie lub rozkład ciepła,
 • występują niesprawności połączeń elektrycznych (rozdzielnie elektryczne …),
 • elementy lub powierzchnie nie są poprawnie izolowane termicznie (zbiorniki, budynki …),
 • pojawiają się niewidoczne gołym okiem wycieki lub zmniejszenie przepływu cieczy (nieszczelności izolacji termicznej rurociągów …),
 • rozkład temperatur ma istotny wpływ na jakość produktu,
 • elementy badane znajdują się w strefach niedostępnych, 

wszędzie tam rejestracja temperatur w podczerwieni jest niezastąpiona.

Przykładowe możliwości tej metody:

 • Jakość zasilania elektrycznego (wszystkie napięcia)
 • Stacje, transformatory, złącza linii, bezpieczniki
 • Rurociągi – lokalizacja, drożność, izolacja, szczelność
 • Zbiorniki – poziomy, przecieki, izolacje
 • Sprawność instalacji parowych i skraplaczy
 • Stan izolacyjności przegród budowlanych
 • Zawilgocenia w budynkach
 • Uszkodzenia maszyn i urządzeń (przegrzewanie)
 • Jakość wymurówek
 • Poprawność technologicznych rozkładów temperatur
 • Poszukiwania ognisk pożarów, ludzi, skażeń
 • Zastosowania medyczne – stany zapalne
 • Jakość układów elektronicznych
 • … i wiele innych, a wśród nich … ratowanie ludzkiego życia

Branże

Przemysł papierniczy

- Termowizja rozdzielni elektrycznych
- Analiza termiczna węzłów łożyskowych

Branża przetwórstwa folii

- Analiza termiczna kalandrów

Usługi dla ludności:

- Termowizja budynków

Sprzęt pomiarowy

Kamera termowizyjna
FLIR E6

wraz z oprogramowaniem 1 komplet