Termowizja

Ta nowoczesna, bezkontaktowa metoda diagnostyczna stosowana jest przez naszych specjalistów jako samodzielna lub w połączeniu z wibroakustyką. Wszędzie tam gdzie występują problemy ze współpracą elementów poruszających się; nie występuje prawidłowe odprowadzenie lub rozkład ciepła; występują niesprawności połączeń elektrycznych, elementy lub powierzchnie nie są poprawnie izolowane; pojawiają się niewidoczne gołym okiem wycieki lub zmniejszenie przepływu; gdzie rozkład temperatur ma istotny wpływ na jakość produktu – wszędzie tam rejestracja w podczerwieni jest niezastąpiona.

Przykładowe możliwości tej metody:

 • Jakość zasilania elektrycznego (wszystkie napięcia)
 • Stacje, transformatory, złącza linii, bezpieczniki
 • Rurociągi – lokalizacja, drożność, izolacja, szczelność
 • Zbiorniki – poziomy, przecieki, izolacje
 • Sprawność instalacji parowych i skraplaczy
 • Stan izolacyjności przegród budowlanych
 • Zawilgocenia w budynkach
 • Uszkodzenia maszyn i urządzeń (przegrzewanie)
 • Jakość wymurówek
 • Poprawność technologicznych rozkładów temperatur
 • Poszukiwania ognisk pożarów, ludzi, skażeń
 • Zastosowania medyczne – stany zapalne
 • Jakość układów elektronicznych
 • … i wiele innych, a wśród nich … ratowanie ludzkiego życia

Branże

Przemysł papierniczy

- Termowizja rozdzielni elektrycznych
- Analiza termiczna węzłów łożyskowych

Branża przetwórstwa folii

- Analiza termiczna kalandrów

Usługi dla ludności:

- Termowizja budynków

Sprzęt pomiarowy

Kamera termowizyjna
FLIR E6

wraz z oprogramowaniem 1 komplet