Pomiary drgań

Pomiary i analiza stanu dynamicznego silników, przekładni, pomp itp.

Diagnostyka przemysłowa poprzez pomiary i analizę drgań maszyn i urządzeń, stanu łożysk tocznych pozwala na ocenę stanu dynamicznego napędów i zespołów maszyny oraz prognozę dotyczącą dalszej żywotności łożysk, sprzęgieł itp. Taka usługa umożliwia osobom odpowiedzialnym za utrzymanie ruchu na dokładniejsze i precyzyjniejsze planowanie postojów remontowych, wydłużenie czasów między serwisowych oraz przede wszystkim na zmniejszenie ilości nagłych awarii i niezapowiedzianych zatrzymań.

Motormonitor powstał ponad 30 lat temu wywodząc się z działów diagnostyki przemysłowej jednego z największych zakładów produkcyjnych w ówczesnych latach – ELANA SA. Przez ten cały okres nieustannie podnosimy swoją wiedzę szkoląc siebie i kolejnych pracowników by świadczyć usługi predykcji stanu dynamicznego maszyn na możliwie najwyższym poziomie.

Branże

Przemysł papierniczy:

- Analiza stanu dynamicznego napędów, węzłów łożyskowych maszyn papierniczych
- Wyznaczenie częstotliwości rezonansowych konstrukcji maszyny

Branża FMCG

- Analiza stanu dynamicznego napędów, węzłów łożyskowych maszyn produkcyjnych, konfekcjonujących, dozujących itp.

Przemysł przetwórczy metalowy:

- Analiza stanu dynamicznego napędów, węzłów łożyskowych maszyn produkcyjnych

Sprzęt pomiarowy

Jedno i dwukanałowe analizatory drgań z dodatkowym oprogramowaniem do :

– wykonywania pomiarów jednorazowych oraz okresowych baz pomiarowych

– wyważania dynamicznego

– analizy pulsacji cieczy

– analizy częstotliwości własnych „bump test”- analizy rezonansów przy rozbiegu i wybiegu maszyn

Bazujemy na akcelerometrach SKF oraz Hansford Sensors. Okresowe pomiary wykonywane są przy pomocy przenośnych czujników mocowanych na czas pomiarów magnetycznie natomiast do długich sesji pomiarowych montujemy czujniki na stałe (systemy stałego monitorowania).

Zaufali nam

SKF Polska z siedzibą w Warszawie

Schumacher Packaging S.A. Oddział w Grudziądzu i Myszkowie

OPEC Grudziądz Sp. z o. o.

POL-MAK Sp. j. Zakład produkcyjny w Iławie

… i wielu innych