Osiowanie

Pomiary i regulacja współosiowości sprzęgieł poziomych, pionowych, typu „Cardan” oraz przekładni pasowych. 

Każde zesprzęglenie dwóch wałów wymaga procedury osiowania, o tym większej dokładności, im większa jest prędkość obrotowa i moment przenoszony przez sprzęgło. Niewspółosiowość powoduje, że część energii włożonej w przeniesienie napędu jest bezpowrotnie tracona oraz znacząco zmniejsza się żywotność układu napędowego (sprzęgła, łożyska). Niewspółosiowe zesprzęglenie prowadzi do powstawania wysokoenergetycznych drgań i oddziałuje destrukcyjnie na maszynę oraz na otoczenie. 

Nowoczesne techniki laserowe wraz z zespołem fachowców Motormonitor znacznie przyśpieszają proces osiowania u Ciebie na zakładzie. Posiadamy 4 zestawy pomiarowe wraz z zestawami podkładek i narzędzi pozwalających nam przeprowadzić procedurę osiowania całkowicie bez potrzeby udziału mechaników klienta. 

Osiowanie sprzęgieł Cardana jest bagatelizowane przez służby techniczne natomiast jest to sprzęgło/połączenie, które przenosi znaczne przesunięcia równoległe natomiast nie przenosi odchyleń kątowych między osiami łączonych wałów. Niewłaściwe ustawienie sprzęgła Cardana generuje znaczne obciążenia dynamiczne na źródło i odbiornik napędu oraz prowadzi do szybkiego uszkodzenia krzyżaków. Odpowiednie oprzyrządowanie i oprogramowanie pozwala nam na ustawianie tego typu sprzęgieł rozsprzęglonych jak i zesprzęglonych (bez demontażu wału Cardana).


Branże

Przemysł wszelaki:

- Osiowanie sprzęgieł poziomych, pionowych, silników, przekładni, pomp, młynów, wałów itp.
- Osiowanie sprzęgieł typu "Cardan"
- Osiowanie/równoległość kół przekładni pasowych

Przemysł morski:

- Osiowanie poziomych i pionowych napędów pędników, sterów strumieniowych, sterów azymutalnych

Sprzęt pomiarowy

Laserowe zestawy do geometrycznych pomiarów odchyłek dokładność 0,01 mm/m przyuzyskiwanej powtarzalności Δ= 0,005 mm i rozdzielczości = 0,001 mm.