Zakres usług

Główne działy pomiarów i badań, w których znajdują się nasze usługi to prace pomiarów geometrii przestrzennej oraz diagnostyka techniczna oparta na pomiarach wibroakustycznych i termowizyjnych :                      
  • szkolenie pracowników służb eksploatacyjnych